Klinische studies

Klinisch onderzoek:
Klinische studies over het EIS systeem gemaakt tussen 2002 en juli 2007 zijn gevalideerd op de volgende punten:

Pre-studie Gustave Roussy Instituut GRI 2002

Studie uitgevoerd om het volgende te valideren:

 • Controle van het zuur-base-evenwicht.
 • Meten van zuurstof in het weefsel
 • Meten van de effecten van chemotherapie.

Klinisch onderzoek Botkin Ziekenhuis 2003
Studie uitgevoerd om het volgende te valideren:

 • De inverse problemen van het menselijk lichaam worden gemodelleerd met het EIS-apparaat.
 • Duiding van de unipolaire depressie (met behulp van het interstitiële vocht) door een berekening van de hoeveelheid serotonine in de hersenen.
 • Duiding van hyperthyreoïdie.

Detectie en controle van:

 • Hypertensie
 • Aritmie
 • Type I diabetes
 • Virale Hepatitis A, B en C
 • Hartstilstand
 • Vasculaire Ziekten

 Controle van de volgende patologieën:

 • Krampachtige Colitis
 • Gastritis
 • Ulcus duodeni
 • Angina
 • Type II diabetes
 • Pancreatitis
 • Hepatitis, via inslikken
 • Astma en chronische bronchitis
 • EPOC
 • Kanker

Onderzoek Marfin 2004
Studie uitgevoerd om volgende punten te valideren:

 • De waarden van elektrolyten interstitieel
 • De statistische berekening van het bloed, biochemische constanten (atherogene index, glucose, ureum, creatinine en triglyceriden)
 • De berekening van het lichaamsvet.

St Louis Hospital pré-studie
Studie uitgevoerd om onderstaande te bevestigen:

 • Het berekenen van stress en catecholaminen.

Klinisch onderzoek Botkin ziekenhuis 2006
Studie uitgevoerd om volgende punten te valideren:

 • Detectie van vier patologieën:
  - Hypothyreoïdie
  - Hypertensie
  - Atherosclerose
  - Unipolaire depressie
 • De controle van de volgende vier patologieën:
  - Hypothyreoïdie
  - Hypertensie
  - Atherosclerose
  - Unipolaire depressie
 • De productie van de schildklier (dit werd bereikt door vergelijking van de waarde die wordt verkregen uit de toepassing van EIS systeem modellering met de waarde die wordt verkregen in het laboratorium testen van TSH (thyrotropine). 

Dr.Caudal Frederique ADHD bij kinderen 2007
Studie uitgevoerd om volgende punten te valideren:

 • EIS kan dienen als een marker om de ADHD kind te bepalen.
 • EIS kan de berekening van de dopamine weergeven.

Protocollen en klinisch onderzoek die nog bezig zijn:
FDA-goedkeuring van de IRB (Comite van de Food and Drug departement): Harvard Medical School.
McLean Hospital: een nieuwe mogelijkheid voor de diagnose van unipolaire en bipolaire depressie.