IM Systeem

Eigenschappen

Opeenvolgende metingen worden uitgevoerd met een zwakke gelijkstroom en met zeer lage frekwentie (van 100 Herz tot 700 Herz) tussen zes tastbare elektroden die symmetrisch geplaatst worden op het linker en rechter voorhoofd, handpalmen en voetzolen van een persoon. Elke elektrode is kathode vervolgens anode (bipolaire wijze). Dit laat de registratie toe van de weerstand, geleidingsvermogen, intensiteit en voltage (wet van Ohm) van 11 tussenliggende vloeibare wegen van het menselijke lichaam.

De hand en voetelektroden zijn minstens 250 cm2 groot en in metaal De voorhoofdelektroden zijn wegwerpbaar (voor éénmalig gebruik) en in Ag/Ag/Cl.

Tussen de verschillende electrodes wordt gemeten:

 • Het geleidingsvermogen van anode naar kathode (SDC+)
 • Het geleidingsvermogen van kathode aan anode (SDC-)
 • De delta tussen SDC+ minus SDC -, in numerieke waarde een schaal van 0 tot 100
 • De verspreiding van de stroom in de weg die in conventionele eenheid (coëfficiënt α) wordt uitgedrukt.

Schatting van parameters met betrekking tot het levend weefsel:

 • Schatting van het weefsel O2 consumptie
 • Schatting van de tussenliggende vloeibare negatieve ionendichtheid (de Chloride ionen en het bicarbonaat)
 • Schatting van de tussenliggende vloeibare saldo positieve ionen - de negatieve ionen hebben betrekking op de dichtheid van het Chloride.
 • Schatting van de morfologie van de tussenliggende vloeibare ruimte.

Klinische onderzoeken:

 • Follow-ups: Onderzoek van het medicatiebeleid (schildklierhormoon, bètablockers, ACE inhibitors en SSRI behandelingen)
 • Screening van prostaatkanker en ADHD kinderen (leerproblematiek)
 • Schatting van de sympathische systeemmodulatie.

Gebruiksadvies:

IM (Interstitiële Meting)  is een medisch hulpmiddel voor de meting van de galvanische huidreactie.
IM kan voor kinderen (ouder dan 5 jaar) en volwassen patiënten worden gebruikt.
Het systeem moet gebruikt worden door een behandelaar.