Technische details

Eigenschappen

Een combinatie van 2 biosensor technologieën met 5 eigenschappen en een analyse van de signaalverwerking die door software wordt beheerd.

Bio impedantie biosensor - eigenschappen:

  • De Bio Impedantie in de Bipolaire sensor (IM=interstitiële metingen) evalueert het segmentale geleidingsvermogen van het menselijke lichaam met lage frequenties via 6 tastbare elektroden. De analyse van de signaalverwerking van de meting verstrekt geschatte parameters met betrekking tot de zuurstofconsumptie van de weefsels , de ionendichtheid van het Chloride in het interstitieel vocht en de morfologie van het interstitieel vocht.
  • De Bio Impedantie via de Tetra polaire methode (BIA sensor) evalueert de weerstand en de reactantie van het menselijke lichaam. Er wordt een monofrequentie (50KHz) gebruikt via 4 tastbare elektroden, om de parameters van de lichaamssamenstelling in te schatten (totale waterbalans, vetvrije massa, vetmassa). Dit door het inschatten van vooruitlopende vergelijkingen zoals die algemeen in peer reviews worden beschreven.

Biosensor van de spectrofotometrie - eigenschappen:

  • De Puls Oximeter (SpO2 sensor) geeft SpO2% weer, de polsslagwaarde en de verticale omvang van de grafiekimpuls.
  • De foto-elektrische Plethysmograph of Digitale Pols Analyse (DPA sensor) is de analyse van de signaalverwerking van de impulsgolfvorm die door de oximeter wordt verstrekt. De wiskundige analyse verschaft indicatoren om de cardiovasculaire functie en hemodynamische indicatoren met de bloeddrukmeting in te schatten.
  • De Hartritme Veranderlijkheid (HRV sensor), zowel op het tijdsdomein (statistische methodes) als op het frequentiedomein (spectrale analyse). Elke QRS complex wordt ontdekt en zogenaamde normaal-tot-normaal (NN) of ritme-tot-ritme (RR) intervallen tussen aangrenzende QRS complexen zijn het resultaat van de depolarisatie van de sinusknoop. De analyse van de signaalverwerking van de meting verschaft indicatoren om de activiteit van het ANS (Autonoom Zenuwstelsel) in te schatten.

Gebruiksadvies:

Om het homeostaseproces in te schatten verstrekt het systeem de inschatting en het historische opvolgen van de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • Het weergeven van Spo 2%
  • Het analyseren van de basisritmen van de intervallen van NN of van RR in de hartritme variabiliteit (HRV), zowel in het tijdsdomein als in het frequentiedomein. Het verstrekt wiskundige analyses van de input van de de depolarisatie van de sinusknoop en van ANS activiteitenindicatoren.
  • Het analyseren van de impulsgolfvorm door foto-elektrische plethysmography (PP), het tweede derivaat van foto-elektrische plethysmography en polsslag. Het verstrekt wiskundige analyses van de input van de meting van SpO2% en hemodynamische indicatoren.
  • Het analyseren van de galvanische huidreacties en interstitiële metingen. Het verstrekt wiskundige analyses van de bioimpedantie meting en de condities van het levend weefsel.
  • Het weergeven van de geschatte parameters van de lichaamssamenstelling (BIA).

BIA is bedoeld voor kinderen ouder dan 7 jaar.
IM wordt voor kinderen (ouder dan 5 jaar) en volwassen patiënten gebruikt.
HRV en DPA worden voor volwassen patiënten (ouder dan 17 jaar) gebruikt.
Het systeem wordt door behandelaars gebruikt.